Fatboy Slim - Live @ Glastonbury Festival 2022 (UK) - 24-06-2022