Klaudia Gawlas – Live @ Mayday 2015 (Dortmund, Germany) – 01-05-2015