Klaudia Gawlas – Live @ Mayday 2016 (Dortmund, Germany) – 01-05-2016